KIRCHER Athanasius, Prodromus Coptus sive Aegyptiacus - 1636 (partial)